Anka Gençlik Derneği, Buldan Vakfı ve Topluma Destek Derneği Anna Lindh Vakfı Sanal Maratonuna “#Medya Biziz” Projesi ile Katılıyor

Dünya Sağlık Örgütü 26 Mart 2021’de medya ve araçlarının artık özellikle 16-30 yaş arasındaki gençler arasında küresel krizlere sebep olduğunu ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerini duyurdu. Covid-19 medya ve araçlarının kullanımını artırmış, dijital güvenliği zedelerken, sahte haberler, dezenformasyon, siber zorbalık gibi daha birçok zorluğu da beraberinde getirmiştir. Ayrıca, Avrupa Konseyi’nin sağlık krizinin ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü üzerindeki etkisine ilişkin makalesine dayanarak, insanlar medya kanallarında dezenformasyon ve yalan haberler ile medya özgürlüğünü kaybetmeye başladı ve haber kanallarına olan güven kaybolmaya başladı. Türkiye dahil pek çok ülkede konuşma özgürlüğü Covid-19 döneminde olumsuz etkilendi, ve bu etki hala devam etmekte. Buna ek olarak, Yeşilay Covid-19’un fırsatlara ek olarak birçok zorluğu beraberinde getirdiğini duyurdu; medyanın ve araçlarının bilinçsiz kullanımı nedeniyle, Türk gençliğinin teknoloji bağımlılığı giderek artmaya başlamıştır. Medyanın bilinçsiz bir şekilde takip edilmesi nedeniyle insanlar dezenformasyona uğrarken, medyaya karşı önyargılı yaklaşımlar medya kanallarını tehdit etmektedir. Bu nedenle, #Medya Biziz projemizde planladığımız faaliyetlerle, özellikle Türkiye’de gençlerin medyaya karşı yönelimlerini inceleyerek medya ile ilgili zorlukları ele almak istiyoruz.

Projemizin ana temaları:

-Gençlik

-Medya

-Covid-19′ ve Sivil Toplum, olarak belirlenmiştir. 

Faaliyetlerimiz, Anka Gençlik Derneği’nin Facebook sayfasında canlı yayınlanacak olan 3 çevrimiçi interaktif panelden oluşacaktır. Panellerimizde alanında uzman kişiler, genç liderler ve sektörle yakından bağlantılı kurum ve kuruluşlar konuşmacı olarak yer alacak; dinleyicilerimiz aktif bir şekilde sorularını yöneltebilecektir.

Panellerimiz birer hafta aralıklarla gerçekleştirilecek olup yaklaşık 1.30 saat sürecektir. 

Panel #1 Medya Okuryazarlığı, Erişilebilirlik ve Araçlar, 05 Haziran 2021, Saat 20.00 :

Medya okuryazarlığının ne olduğunu, Türkiye’deki gençler arasında medya okuryazarlığının durumunu, olası problemleri ve bu problemlerin çözüm yollarını ele alacak, aynı zamanda medyanın erişilebilirliği, doğru bilgi, covid-19 döneminde medya özgürlüğü ve toplumun karşılaştığı zorlukları ele alacaktır. 

Panel #2 Sosyal Medya, 12 Haziran 2021, Saat 20.00:

Gelişen sosyal medyayı ve sosyal medyanın Türkiye’deki gençlerin davranışları üzerindeki etkilerini ele alacaktır.

Panel #3 Medyadaki Tehditler, 19 Haziran 2021, Saat 20.00:

Medyadaki olası tehditleri ve dezenformasyonu, ayrıca medyanın sağlık üzerindeki etkilerini özellikle gençler açısından ele alacaktır.

#Medya Biziz projemizin, gençleri ve Türk toplumunu, medyayı doğru ve kendi yararları için kullanma yöntemleri hakkında doğru bilgi sağlayacak şekilde yönlendirmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, STK’lar arasındaki ulusal işbirliğini güçlendirirken paydaşlara ulaşılacak ve medyanın zorluklarına olası çözümler toplanacaktır. Ulusal farkındalık yaratılırken, medya okuryazarlığı katılımcılara/dinleyicilere doğru bir şekilde anlatılacaktır. Ayrıca, paneller fikirler için açık bir alan oluşturmaya yardımcı olacak, özgürce tartışmaya ve izleyiciyi özgürce bilgilendirmeye yardımcı olacaktır. Çevrimiçi yayın sistemi, izleyicinin sorularını aynı anda konuşmacılara yöneltmesine olanak tanıyacak; bu nedenle herkes için kapsayıcı bir ortam sağlanacaktır. Konsorsiyum ayrıca projenin görünürlüğünü artırmak ve farklı bölgelerden daha fazla gence ulaşmak için Türkiye’nin 3 farklı bölgesinden Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinden 3 farklı kurumun ortaklığı ile oluşturulmuştur. Konsorsiyum üyeleri Anka Gençlik Derneği (Ankara) koordinatörülüğünde, Buldan Vakfı (Denizli) ve Topluma Destek Derneği (Çanakkale) ortaklığında kurulmuştur.

Projemizin ilk hazırlık toplantısını 18 Mayıs 2021’de tüm ortak kuruluşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Yakında projemiz ile ilgili aktivitelerimizin paylaşımlarına başlayacağız.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Beacons.page/ankayouthngo

#ankayouthngo #webringtheworldtogether #annalindhfoundation #alfvirtualmarathon #MedyaBiziz #WeTheMedia #buldanvakfı #toplumadestekderneği

Write a Message