Anka Gençlik Derneği olarak STGM’nin Gerçekleştirdiği STÖ’ler için Sosyal Medya Eğitimine Katılıyoruz

STGM’nin Kaynak Merkezi projesi kapsamında gerçekleştirdiği “STÖ’ler İçin Sosyal Medya” eğitimine Anka Gençlik Derneği olarak katılmaktan mutluluk duyuyoruz. 30 Haziran – 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan eğitimlerin ilk gününde sosyal medya kavramı ve hedef kitleler üzerinde durduk. Bu eğitimde emeği geçen STGM – Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği ve bugünkü eğitimde bizlere değerli bilgiler aktaran Özgür Kurtuluş ve Özgür Mehmet Kütküt’e çok teşekkür ederiz.

#ankayouthassociation #webringtheworldtogether #stgm #stöleriçinsosyalmedya #eğitim #socialmediaday #socialmedia

Write a Message