Erasmus+ Nedir 2

by Dilara TOPALLI

Erasmus; yüksek öğretim kurumlarının iş birliği ile öğrenci ve akademisyenleri yurt dışında okumaya, bilgi birikimini geliştirmeye imkan sağlayan bir programdır.

Tarihte, tam karşılığını sağlamasa da, dönemin şartlarına göre Erasmus niteliğinde olan bir programla ülkemiz, Naci Ecer, Vildan Aşir Savaşır, Necip Fazıl Kısakürek, Zeki Ün, Cevat Dereli gibi insanları yurt dışına göndererek bilimin ve sanatın ülkemize etkilerini artırmışlardır. Bu da bu tarz programların ne kadar faydalı olduğunun küçük bir göstergesidir.

Tabii ki günümüzdeki programların gelişmişliği ve çeşitliliği oldukça çoktur. ‘Erasmus+’ bu programları birleştiren bir yapı olmuştur.

Türk Ulusal Ajansı tarafından 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ programı, Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları’nın bünyesinde yürütmüş olan Erasmus Leonardo da Vinci, Comenius ve Grundtving programları ile Gençlik Programı’nı ve 5 uluslararası iş birliği programları da (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İş Birliği Programı) dahil edilerek ‘Erasmus+’ altında toplanır. Böylece programlar tek başlık ve tek yapı altında toplanmış olup verimlilik artacaktır.

Erasmus+ kapsamında desteklenen faaliyetler çeşitli eğitim ve öğretim yollarıyla staj, profesyonel gelişim, gençlik aktiviteleri ve gönüllü çalışmalar sayesinde bireylere vazgeçilmez fırsatlar sunarken çeşitli eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası gibi kurumsal iş birliklerinin oluşmasına da fırsat sağlayarak yaratıcılık, girişimcilik ve istihdam edilebilirliğini de artıyor. Ayrıca programın temel faaliyetlerinden biri de bilimsel temellere dayalı politikalar üretilmesinin teşvikidir. ‘Politika Reformunun Desteklenmesi’ başlığı altında, AB üyesi ülkelerinin politika reformlarının desteklenmesi; ‘İşbirliğinin Desteklenmesi’ başlığı altında ise AB üyesi olmayan ülkelerle bu alanda işbirliği ve iyi uygulamaların paylaşılması mümkündür.

Sonuç olarak; AB üyesi ülkeleri, AB üyesi olmayan (Norveç, İzlanda, İsviçre, Türkiye…) ve 3. Dünya ülkelerini kapsayan bu program; çocuk, öğrenci, öğretmen, stajyer fark etmeksizin kişileri destekleyerek gençlerin kişisel gelişimlerini ve iş imkanlarını artırabilecek eğitim ve becerileri kazanmalarına yardım etmesinin yanı sıra yurt dışında eğitim imkanları verir ve böylelikle gençlerin hem dil becerilerini hem de uyum yeteneklerini geliştirir.

Write a Message