Küresel Vatandaşların Diyaloğu-İnternetin Geleceği Zirvesi” Şimdiye Kadar Düzenlenen En Büyük Küresel Vatandaş Diyaloğu Olacak

14 Kasım 2020’de, kendi ülkelerinin çeşitliliğini temsil eden binlerce vatandaş, İnternet’in geleceğine yönelik vizyonlarını iletmek için dünya çapında 70’den fazla ülkede bir araya gelecek ve bu, şimdiye kadar düzenlenen en büyük dünya vatandaşı katılımı olacak. Missions Publiques tarafından başlatılan İnternetin Geleceği Üzerine Küresel Vatandaşların Diyaloğu, hedefi bir yurttaşın sesini anahtar bir konu olan “İnternetin Geleceği” alanında toplumun küresel ölçekte sürdürmesini sağlayarak, yurttaş müzakeresi ve katılımcı demokrasi sürecinin bir parçası haline getirmektir.

Benin’den Fiji’ye, Hindistan, Yemen, Peru, Türkiye ve Kanada’ya 78 ülke, Missions Publiques’in Küresel Vatandaşların Diyaloğu-İnternetin Geleceği Zirvesi’ni yerel olarak uygulama çağrısına yanıt verdi. İnternet erişimi olsun ya da olmasın her ülkeden en az 100 vatandaş, önümüzdeki yıllarda interneti kendileri için neyin daha iyi bir araç haline getireceğini öğrenmeye, tartışmaya ve karar vermeye davet ediliyor. Türkiye Zirvesi, Fransa’daki Missions Publiques’in ortağı olan Anka Gençlik Derneği tarafından uygulanacak.

İnternetin sosyal etkileşimlerimizin bel kemiği haline geldiği bir zamanda, mevcut salgın bu tartışmanın aciliyetini yansıtıyor. Bu nedenle, diyaloğun temalarının çoğu COVID-19 prizmasıyla ele alınacaktır. Bunlardan bazıları: dijital kimlik, dijital kamusal alan, dijital kapsayıcılık ve yapay zekadır. 78 ülke, ekonomik, sosyal veya politik bağlamları doğrultusunda dijital bir konu üzerine çeşitli oturumlar gerçekleştirecek.

Bu küresel tartışma, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeylerde karar vericilere bildirilecek olup bilgilendirilmiş vatandaş tavsiyeleri ile sonuçlanacaktır. Müzakerenin sonuçları İnternet Yönetişim Forumu 2020 (Internet Governance Forum)’ye “Internet United” teması altında sunulacaktır.

Missions Publiques’in Eş Direktörü ve projenin başlatıcısı Antoine Vergne bu zirvenin başlangıç noktası olarak, “21. yüzyılın zorlukları, vatandaşlar ve karar vericiler arasında güvenin yeniden canlanmasını gerektiriyor. Bu nedenle, yönetişim modları gelişmeli ve ilerideki zorluklara uyum sağlamalıdır. . » sözlerini dile getirdi.

14-15 Kasım 2020 tarihlerinde Anka Gençlik Derneği ve pekçok yerel kurumun desteği ile ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan bu zirvede yerinizi almak istiyorsanız 12 Kasım 2020 tarihine kadar çevrimiçi olarak yayınlanmış olan başvuru formunu şuradan doldurmanız gerekmektedir: https://forms.gle/1CKv43LbobVNP8qg7

Anka Gençlik Derneği yetkilileri dezavantajlı kişilerin de bu etkinliğe katılımlarını sağlayabilmek adına taraflarına bildirim yapılmasını takiben internet ve bağlantı konularında yardımcı olacaklarını bildirmişlerdir. Bu zirve Türkiye’nin tüm bölgelerinden yaş, cinsiyet, özgeçmiş vb. fark etmeksizin herkesin başvurusuna açıktır.

Missions Publiques kimdir?

Fransa’da ve uluslararası düzeyde katılımcı demokraside 20 yıldan fazla uzmanlığa sahip olan Missions Publiques, misyonu yurttaşların seslerini karar alma sürecine entegre etmek olan yüksek etkili, bağımsız bir şirkettir. “Yeterlilik varsayımı” nın destekçileri olarak, Misyon Yayınları ekibi hiçbir konunun vatandaşlar ve paydaşlarla tartışılamayacak kadar karmaşık olmadığına inanıyor. Ekip kısa süre önce Vatandaşların İklim Konvansiyonu’nun 150 vatandaşının çalışmalarına eşlik etti.

İletişim

Antoine Vergne, Ortak Görevler Direktörü: antoine.vergne@missionspubliques.com

Maria Tazi, Uluslararası İletişim Müdürü: maria.tazi@missionspubliques.com

Anka Gençlik Derneği kimdir?

Anka gençlik derneği, 2017 yılında dört üyeli bağımsız bir gençlik grubu olarak kurulmuştur. Anka, yeterli bilgi ve deneyime sahip olduktan sonra gençlik derneği olmuştur. Derneğimizin tüm fikirleri, “Dünyayı Bir Araya Getiriyoruz” sloganımız etrafında şekillenmektedir. Özellikle toplumda aktif olmak için daha az fırsata sahip olan ve birçok girişimde yer alan gençleri teşvik etmek, girişimcilik, internet, inovasyon ve katılımcı gençlik konularında tüm vatandaşlara fırsatlar yaratmak başlıca hedeflerimizdendir. Erasmus + ve gençlik projelerinin yanı sıra pek çok uluslararası proje ve ağa da dahil olan Anka, her geçen gün yeni gönüllüleri ve projeleri ile büyümektedir. Tüm sosyal medya kanallarımız ve websitemize linktr.ee/ankayouthngo adresinden ulaşabilirsiniz.

İletişim

Begüm Merve Demirsoy, Yönetim Kurulu Başkanı: merve.demirsoy@ankayouthngo.org

“Küresel Vatandaşların Diyaloğu-İnternetin Geleceği Zirvesi” projesi Avrupa kurumları (Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi), UNESCO, İnternet Society, Wikimedia Vakfı, World Wide Web Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre ve Almanya gibi önde gelen küresel ortaklardan oluşan bir koalisyon tarafından koordine edilmektedir. Bunlara hükümetler ve Google ve Facebook gibi özel sektör aktörleri de dahildir.

Write a Message