#SUSTAIN Projemiz Başlıyor!

ALDA ve MEDAR ortaklığında organize edilen TEAM4TEAM Projesi kapsamında yazdığımız #SUSTAIN Projemizin kabul edildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Açılımı “Eğitim, Değişim, Hareket ve Devinim için Türkiye-Avrupa Aktif Hareketler” olan TEAM4TEAM, medya ve aktif yurttaşlık alanlarında, Türkiye ve Avrupa’daki sivil toplumlar arasında karşılıklı değişimi desteklemeyi amaçlayan bir Sivil Toplum Değişim projesidir. Yıl boyunca 3 ana evreye ayrılan projenin ilk aşamasında Anka Gençlik Derneğini temsilen proje koordinatörümüz Mayıs-Haziran aylarında 8 modülden oluşan online okula katılım gösterdi. Online okulun ardından başlayan 6 aylık değişim sürecinde ise Türkiye’den ve Avrupa’dan bir sivil toplum örgütü ortaklaşa yazdığı Sivil Toplum Değişim Projesini uygulayacak. Bu kapsamda Portekiz’den K-Evolution Derneği ile yazdığımız sürdürülebilir kalkınma, vatandaş katılımı ve iklim değişikliği konulu #SUSTAIN isimli Değişim Projemiz kabul edildi. Ocak 2022’ye kadar sürecek bu Değişim Programında Portekizli ortağımızla birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. TEAM4TEAM Projesi, Şubat/Mart 2022’de Barcelona, İspanya’da yapılacak Bahar Okulu ile sona erecek. Proje kapsamında yapacağımız aktiviteler için takipte kalmaya devam edin! ENG: We are happy to announce that our project titled #SUSTAIN has been accepted as part of the TEAM4TEAM Project organized in partnership with ALDA and MEDAR! The TEAM4TEAM, which stands for Turkish-European Active Movements for Training, Exchange, Action and Mobility project is a Civil Society Exchange project that aims to support exchange between civil society in Turkey and Europe on media and active citizenship. In the first phase of the project, which was divided into 3 main phases throughout the year, our project coordinator, representing the Anka Youth Association, participated in the online school consisting of 8 modules in May-June. In the 6-month change process that started after the online school, a non-governmental organization from Turkey and Europe will implement the Civil Society Change Project, which they wrote jointly. In this context, our Exchange Project titled #SUSTAIN on sustainable development, citizen participation and climate change, which we wrote with the K-Evolution Association from Portugal, was accepted. We are happy to work with our Portuguese partner in this Exchange Program that will last until January 2022. The TEAM4TEAM Project will conclude with the Spring School to be held in February/March 2022 in Barcelona, ​​Spain. Stay tuned for the activities we will do within the scope of the project! The project has ALDA and MEDAR as main partners, Bilgi University and MitOst as managers and finally the Civil Society Exchange and Mercator Stiftung as the donors. #ankayouthngo #webringtheworldtogether #team4team #alda #civilsociety #civilsocietyexchange #project #exchangeproject #portugal #kevolution

Write a Message